Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Technologické centrum AV ČR si Vás dovoľuje pozvať na seminár „Management projektov 7. RP", ktorý sa uskutoční v dňoch 9. - 10. mája 2011 v Prahe:

  1. deň: „Ako úspešne podať návrh projektu do 7. RP"
  2. deň: „Ako riadiť projekt financovaný zo zdrojov 7. RP"

Na seminári dostanú účastníci úvod do problematiky 7. RP (špecifického programu Spolupráce) a budú detailne zoznámení s princípmi prípravy tém výzev, zostavenia konzorcia, podávania návrhov projektov, ich hodnotenia, vyjednávania s Európskou komisiou o podmienkach uzatvorenia grantovej dohody a riadenia projektu v rámci konzorcia a voči Európskej komisii. Seminár je obohatený o praktické skúsenosti českých hodnotiteľov a inštitúcii, ktoré sa projektov 7.RP úspešne zúčastňujú.

Je možné zúčastniť sa oboch kurzov aj každého kurzu samostatne.

Pozvánku a program seminára (spolu s informáciou o registrácii) môžete nájsť tu: http://www.fp7.cz/vice-o-financovani-7rp/detail-akce/eventid-5921/