Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov vás pozývajú na bezplatný odborný seminár Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla.

POZVÁNKA 

Cieľom odborného seminára je oboznámiť odbornú verejnosť s teóriou a praxou konštrukcie a návrhu moderných rekuperatívnych výmenníkov tepla, aplikáciami OST a predstavením konkrétnych výrobkov výmenníkov tepla a nových neodmysliteľných technologických súčastí OST, s meracou a regulačnou technikou firiem pôsobiacich na našom trhu. Odborný seminár je určený projektantom, energetikom, prevádzkovateľom, investorom, ako aj zástupcom bytových podnikov a spoločenstiev zaoberajúcich sa problematikou centralizovanej a decentralizovanej výroby a distribúcie tepla pre obytnú občiansku a priemyselnú sféru.

ODBORNÝ PROGRAM

Odborný garant:

prof. Ing. Ján Takács, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava