Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. a dekan Stavebnej fakulty STU prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú akadémiu SvF STU pri príležitosti osláv 70. výročia založenia STU streda 28. novembra 2007 o 10.00 hod. Aula D.Ilkoviča, STU Mýtna ul. 36 Bratislava

Program:

  1. Otvorenie
  2. Príhovor rektora STU
  3. Príhovor dekana SvF STU
  4. Vystúpenie vysokoškolského umeleckého súboru TECHNIK
  5. Udelenie pamätných medailí
  6. Stavba roka 2007 – cena SvF STU
  7. Pozdravné príhovory
  8. Ukončenie


Kontakt a informácie :

Mgr. Valéria Kocianová
Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
813 68 Bratislava 1
tel. : 02/59 274 708
fax  :02/52 967 027
e-mail : kocianova@svf.stuba.sk

Po ukončení slávnostnej akadémie Stavebnej fakulty STU v Bratislave pri príležitosti 70.výročia založenia STU 28. novembra 2007 Vás pozývame na recepciu vo foyer Mýtna ul. 36, I.poschodie Bratislava