Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Zasadacia miestnosť dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave bola v stredu 26. októbra 2011 o 9.00 svedkom slávnostného vyhodnotenia a udeľovania cien 6. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2011, celoštátnej študentskej súťaže záverečných bakalárskych prác. Organizátor tejto ceny - Stavebná fakulta STU v Bratislave a jej vyhlasovateľ a zriaďovateľ - Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, spolu so sponzormi pripravili pre ocenených bakalárov ako aj pre vedúcich bakalárskych prác, členov odbornej poroty, zástupcov akademickej obce a pozvaných hostí bohatý odborný program. Odzneli prezentácie 13 ocenených bakalárskych prác, ku ktorým sa rozprúdila živá diskusia. Zarezonovali v nej také horúce témy ako účinnejšia propagácia súťaže, spolupráca jednotlivých špecialistov v rámci tímu, dokonca sa pretriasali aj detailnejšie oblasti, ako napr. použitie softvérov výpočtových programov. Potom sa účastníci podujatia premiestnili do výstavných priestorov fakulty, kde prebehla vernisáž výstavy všetkých prihlásených záverečných bakalárskych prác s ich krátkou prehliadkou. Výmena názorov a dojmov ešte pokračovala v už uvoľnenejšej atmosfére pri slávnostnom obede v Klube STU.