Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Srdečne Vás pozývame na

2. ročník tenisového turnaja

O pohár dekana Stavebnej fakulty STU Bratislava

vo štvorhre.

Prihlásiť sa môžu ako zamestnanci, tak aj študenti  Stavebnej fakulty.

Termín:  15. 6. 2013 (sobota)
Miesto: Športový areál SvF STU
Trnávka, Technická 5, Bratislava
Prezentácia:   8.30 hod.
Otvorenie turnaja:   8.45 hod.
Prihlášky:   zasielajte e-mailom do 7. 6. 2013 do 12.00 hod. na adresu 
 helena.cepova@stuba.sk
Štartovné:  2,- € (občerstvenie) 
zaplatiť osobne do 7.6.2013 na KTVY – 18. poschodie
Kategória: štvorhra
Riaditeľ turnaja:  Mgr. Helena Čepová
Lopty:  Dunlop Forte (zabezpečí organizátor)

Po úspešnom 1. ročníku tenisového turnaja o pohár dekana Stavebnej fakulty vo štvorhre pokračujeme v tradícii rozvíjať svoje tenisové umenie medzi najlepšími tenistami Stavebnej fakulty STU Bratislava.