Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V rámci projektu propagácie Stavebnej fakulty STU na stredných školách sme dňa 14.11.2019, ako súčasní študenti doktorandského štúdia na Katedre materiálového inžinierstva SvF, odprezentovali na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Nitre našu fakultu. Pred vyše 50 budúcimi maturantami sme predstavili nový koncept „STAVEBNÁ REVOLÚCIA 4.0“. Pomocou pútavej prezentácie, propagačných videí a nadobudnutých vlastných skúseností počas nášho štúdia, sme sa snažili vzbudiť záujem o štúdium ponúkaných študijných odborov. Veľmi milo nás prekvapila pozornosť, aktivita a záujem zúčastnených stredoškolákov počas takmer dvojhodinovej prednášky a následnej diskusie, ktorú sme ukončili formou súťaží o propagačné predmety s logom našej fakulty.

  

Týmto by sme chceli poďakovať vedeniu Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre za ústretový prístup a pomoc pri organizácii tohto stretnutia. Konkrétne p. riaditeľovi školy Ing. Mariánovi Slovákovi, zástupkyni riaditeľa školy Ing. Radomíle SoradovejIng. Štefanovi Abaffymu, triednemu učiteľovi 4. A triedy, ktorý bol prítomný počas celej prednášky ako dozor a pomoc pri komunikácii so študentami.

Text, foto: Ing. Adam Uhlík a Ing. Mário Buch, Katedra materiálového inžinierstva SvF STU