Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

Čerství autorizovaní inžinieri počas sľubu, FOTO SKSI

 

Po vykonaní autorizačnej skúšky a následne zložením slávnostného sľubu sa dňom 11. júla dvadsať stavebných inžinierov zapísalo do Zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov, aby tak mohli vykonávať regulované povolanie autorizovaného inžiniera.

 

„Komora je tu pre svojich členov, aby ich chránila a obhajovala ich záujmy.  Našim cieľom je odovzdať krajine kvalitných odborníkov. V osvedčeniach čerstvých autorizovaných inžinierov sú profesie, ktoré prispejú k tomu, aby boli splnené všetky základné požiadavky na kvalitu a bezpečnosť stavieb v našej krajine. Chceme povolanie stavebných inžinierov posunúť viac do povedomia spoločnosti, pretože si myslíme, že pozitívne veci z oblasti stavebníctva sú v médiách málo propagované, “ povedal predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benko.

 

Inžinieri, ktorí sa chcú stať členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov a získať autorizačné osvedčenia a pečiatky, musia splniť viaceré odborné požiadavky. Sú nimi napríklad adekvátne vysokoškolské vzdelanie technického zamerania, minimálne trojročná prax v odbore a úspešné absolvovanie písomnej a ústnej časti autorizačnej skúšky.

 

Po zložení sľubu komora zapíše autorizovaných inžinierov do Zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov, ktorý je uverejnený na webovej stránke SKSI. V prípade, že investor hľadá odborného projektanta, nájde ho v danom zozname.

 

 Autorizovaný inžinier si preberá autorizačné osvedčenie od predsedu SKSI Vladimíra Benka, FOTO SKSIAutorizovaný stavebný inžinier podpisuje preberanie pečiatky, FOTO SKSIPredseda SKSI Vladimír Benko odovzdáva osvedčenie čerstvej autorizovanej inžinierke, FOTO SKSINoví členovia si čítajú svoje osvedčenia, po prebratí autorizačných osvedčení a pečiatok, FOTO SKSIČerstvý autorizovaný stavebný inžinier a nový člen SKSI sa teší zo svojej pečiatky so slovenským znakom, FOTO SKSI

 


Príloha – tlačová správa SKSI