Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike je určené pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....). 

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6 až 12-mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, či na univerzite podľa vlastného uváženia.

Toto štipendium predstavuje pre absolventov reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí, a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR. Zaujímavou je i výška štipendia, ktorá je aktuálne 1250 € mesačne.

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2020 do 31.7.2020. Nástup na stáž je od 1.2.2020. Novinkou je možnosť nástupu už od augusta 2020. Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 31.7.2020 a všetci absolventi z minulých rokov.

1. apríla 2020 o 13.00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK (Ilkovičova 6, Mlynská dolina) v Bratislave, miestnosť CPS+, krátky workshop o týchto štipendiách. Budú tu i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi odpovedia na všetky otázky. Vstup je voľný.

Štipendium DBU v Nemecku

Viac informácií: http://dbu.de/2600.html