Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Cieľom programu je prispieť k integrácii mladých ľudí, ktorý sú znevýhodnení oproti svojim zdravým rovesníkom, ale sú odhodlaný prekonávať prekážky a vďaka vzdelaniu si nájsť vhodné uplatnenie.

Viac informácií o programe Štipendium pre znevýhodnených nájdete na www.nadaciaorange.sk, na e-mailovej adrese stipendium@nadaciaorange.sk alebo na čísle 0918 393 972