Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stretnutie akademickej obce SvF STU sa uskutočnilo 13. januára 2006 v aule akademika Bellu, kde vystúpili:

- prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc. – prorektor STU

- prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. – dekan SvF STU

- prof. Ing. Viliam Macura, PhD. – predseda akademického senátu SvF STU

- doc. Ing. Michal Božík, PhD. – podpredseda akademického senátu SvF STU.

- prof. Ing. Anton Puškár, PhD. – zástupca SvF v senáte STU

- Bc. Kosová – zástupkyňa študentského parlamentu.

Akademický senát pripravil nasledujúci program:

  1. Otvorenie
  2. Výročná správa o činnosti akademického senátu za rok 2005 – prof. Macura
  3. Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2005 – prof. Petráš
  4. Výročná správa o činnosti ŠP ŠCS za rok 2005 – Bc. Kosová
  5. Diskusia
  6. Záver.

Po oficiálnej časti nasledovalo novoročné stretnutie zamestnancov SvF v jedálni. Každí zamestnanec dostal guláš, pivo a pagáč. Obsluhujúcim personálom boli akademický funkcionári fakulty. Všetkým chutilo a dúfajme, že im bude chutiť i o rok.

 

Ing. Monika Kubušová
Dekanát – RSV
SvF