Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Milou a dnes už vzácnou tradíciou sa stalo stretnutie vedenia fakulty s jej jubilujúcimi zamestnancami. Z tých 29 pozvaných, ktorí  oslavovali svoje pracovné a životné jubileá v 1. polroku 2014, sa ich 11 zišlo v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave 3. júla 2014 o 9.00 hod.  V slávnostnom príhovore dekan prof. Alojz Kopáčik sa srdečne poďakoval a úprimne ocenil prácu jubilujúcich kolegýň a kolegov, ktorou prispeli k dobrému menu našej alma mater a ponúkol im aktuálne „menu“ z univerzitnej a fakultnej „kuchyne“. Po ňom s krátkymi blahoželaniami vystúpili prof. Vladimír Benko, prodekan pre vzťahy s verejnosťou a  Ing. Miloslav Štujber, predseda NOO. Potom si prítomní jubilanti z rúk dekana prevzali ďakovné a pozdravné listy.  Komorná diskusia sa niesla už v predprázdninovej atmosfére: uvažovalo sa nad významom slova vernosť (povolaniu, zamestnávateľovi), zamýšľalo sa nad budúcnosťou fakulty a načúvalo sa bezprostredným „spovediam“ z dlhoročných pracovných kariér jubilujúcich.

Všetkým oslávencom želáme primeranú dávku zdravia, dúšok tvorivého nepokoja a riadne priehrštie optimizmu do ďalších rokov života.