Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Za jednu z neformálnych tradícií možno považovať aj stretnutie vedenia fakulty s  jubilujúcimi zamestnancami. Z tých takmer 40, ktorí  oslavovali svoje pracovné a životné jubileá v 1. polroku 2013, sa ich 21 zišlo v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave 19. septembra 2013 o 11.00 hod.  Stretnutie otvoril prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., prodekan pre vzťahy s verejnosťou. V slávnostnom príhovore dekana prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. zazneli slová vďaky a ocenenia práce jubilujúcich kolegýň a kolegov v prospech našej alma mater. Z jeho rúk si potom jubilanti slávnostne prevzali ďakovné a pozdravné listy. Ing. Miloslav Štujber, predseda NOO, pozdravil jubilantov v mene odborárov na fakulte. K neformálnej a živej  atmosfére  stretnutia prispela aj zanietená a bohatými skúsenosťami poznačená diskusia o aktuálnych srdcových trápeniach a problémoch v súvislosti s množstvom a efektívnosťou grantov, administratívnou zaťaženosťou v medzinárodných fondoch,  výhodným spojením agentúr ako lieku na jej zjednodušenie, dostupnosťou noriem v stavebníctve, ako aj uplatnením a zamestnanosťou našich absolventov. Spomenul sa aj chystaný nový projekt STU s dôrazom na výskumné centrum. Otázka Aká je budúcnosť slovenského stavebníctva? zostala visieť vo vzduchu.  Tomu sa však vôbec nemožno čudovať.  

Všetkým jubilantom želáme primeranú dávku zdravia, potrebného pokoja a optimistickú myseľ do ďalších rokov.


Stretnutie s jubilantmi Prvý zápis do prvého semestraPrvý zápis do prvého semestraStretnutie s jubilantmi

Stretnutie s jubilantmi Prvý zápis do prvého semestraPrvý zápis do prvého semestraStretnutie s jubilantmi

Stretnutie s jubilantmi Prvý zápis do prvého semestraPrvý zápis do prvého semestraStretnutie s jubilantmi

Stretnutie s jubilantmi Prvý zápis do prvého semestraPrvý zápis do prvého semestraStretnutie s jubilantmi

Stretnutie s jubilantmi Prvý zápis do prvého semestraPrvý zápis do prvého semestraStretnutie s jubilantmi

Stretnutie s jubilantmi Prvý zápis do prvého semestraPrvý zápis do prvého semestraStretnutie s jubilantmi

Stretnutie s jubilantmi Prvý zápis do prvého semestraPrvý zápis do prvého semestraStretnutie s jubilantmi