Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pokojná, priateľská atmosféra s tlejúcou nedočkavosťou: hádam jeden z výstižných stručných opisov stretnutia vedenia našej fakulty s jej bývalými zamestnancami, terajšími dôchodcami. Konalo sa vo štvrtok 30. januára 2020 o 15.00 hod. v jedálni fakulty. V úvodnom príhovore sa dekan prof. Stanislav Unčík sústredil na najpozoruhodnejšie udalosti, ktoré fakultu neminuli v minulom roku a načrtol tie najdôležitejšie, ktoré ju čakajú v tomto roku. Po ňom sa kolegyniam a kolegom prihovoril predseda Nezávislej odborovej organizácie na fakulte Ing. Miloslav Štujber. Po slovách dostala slovo - hudba. Ľúbivo-zaliečavé tóny dvojice hudobníkov z hudobnej skupiny Kozovanka rozžiarili tváre, pohladili duše, okysličili krv v srdciach a podnietili spomienky v mysliach prítomných. Akoby otvorili pomyselnú bránu do driemajúceho sveta spomienok, rozpomínaní, zážitkov, príhod a príbehov – známych aj neznámych - neopakovateľných.

    

    

    

 

Úprimné poďakovanie všetkých prítomných patrí personálu jedálne za svieže občerstvenie a pracovníkom oddelenia didaktickej techniky za bezproblémovú technickú spoluprácu.

Text: Jozef Urbánek, foto: Miloslav Štujber, Andrej Bisták