Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si Vás pozvať na výstavu technických inovácií TECH INNO DAY 2013, ktorá sa uskutoční 18. novembra 2013 v čase od 13:00 – 18:00 hod. v aule STU na Mýtnej ul. v Bratislave. Podujatie je určené všetkým inovatívnym podnikateľom a študentom, ktorí by radi spropagovali svoju prácu v oblasti techniky a technológií.

 

Na podujatie ako vystavovateľ sa môže prihlásiť každý študent alebo podnikateľ, prípadne tím, ktorý má inovatívny produkt alebo službu v oblasti techniky a technológií, ktoré vie osobne odprezentovať na podujatí (buď ukážkou hotového produktu, prototypu, prípadne prezentácie na PC). Inštrukcie na prihlásenie nájdete na stránke podujatia. Prosíme o dodržanie termínu na zaslanie registračných formulárov – profilov vystavovateľov (11.11.2013), keďže všetky profily zaslané po tomto termíne nebudú môcť byť zaradené do výberu na osobnú účasť na podujatí. V prípade, ak počet žiadostí presiahne kapacitné možnosti priestorov podujatia, profily tímov, ktoré sa nedostanú do výberu na osobnú prezentáciu, budú uverejnené na stránke podujatia, čím sa zabezpečí propagácia zaslaných profilov všetkých podnikateľských aj študentských tímov a zvýši sa ich šanca na získanie partnerov pre svoj ďalší rozvoj. Tímy, ktoré budú mať možnosť vystaviť svoje produkty na podujatí, budú mať zároveň k dispozícii aj priestor na predstavenie svojich inovácií v rámci sprievodného programu niekoľkominútovou prezentáciou. Podrobné inštrukcie budú zaslané vybraným vystavovateľom.

 

Ak Vás podujatie zaujíma, ale nemáte produkt, s ktorým by ste sa mohli prihlásiť ako vystavovateľ, môžete sa registrovať ako návštevník podujatia. Budeme zároveň radi, ak túto informáciu prepošlete svojim kolegom alebo priateľom, o ktorých viete, že by podujatie pre nich bolo zaujímavé.

 

Účasť na podujatí je pre všetkých účastníkov (vystavovateľov aj návštevníkov) bezplatná.

 

Všetky potrebné informácie, ako aj registračné formuláre nájdete na stránke podujatia: www.inqb.sk/techinnoday.

Pozvánka

 

Univerzitný technologický inkubátor STU

Pionierska 15, 831 02 Bratislava

Te.: +421 2 492 12 492

Mobil: +421 918 669 209

Fax: +421 2 492 12 499

E-mail: mikulikova@inqb.sk

Web: www.inqb.sk

Facebook: Univerzitný technologický inkubátor InQb