Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Úspech študentov Stavebnej fakulty STU v česko-slovenskom kole ŠVOČ v matematike a informatike 2014

Študenti Stavebnej fakulty STU, programu Matematicko-počítačové modelovanie (MPM), sa v dňoch 27.-29.mája 2014 zúčastnili česko-slovenského kola ŠVOČ v matematike a informatike, ktorá sa konala na Univerzite J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.

Všetci traja naši reprezentanti získali vynikajúce ocenenia - druhé
miesta vo svojich sekciách:

Veronika Šulovská (3. ročník MPM) s prácou Numerické riešenie problému oceňovania konvertibilných dlhopisov - v sekcii Pravděpodobnost, statistika a finanční matematika (vedúci práce Mgr. Pavol Kútik),

Bc. Monika Miklášová (5. ročník MPM) s prácou Spracovanie písaného textu matematickými metódami - v sekcii Aplikovaná informatika (vedúci práce Ing. Michal Smíšek),

Bc. Matej Medľa (5. ročník MPM) s prácou Riešenie okrajových úloh so šikmou deriváciou na nerovnomerných logicky štvoruholníkových sieťach v sekcii Aplikovaná matematika - Numerická analýza, matematické modely dynamiky (vedúci práce prof. Karol Mikula).

Študentom a vedúcim ich prác blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu fakulty. Naši študenti výborne obstáli v silnej konkurencii kolegov z Univerzity Karlovej a ČVUT Praha, Masarykovej univerzity a VUT Brno, Univerzity Komenského Bratislava a UPJŠ Košice. Súťaž bola náročná a opäť ukázala, že aplikovaná matematika a informatika má na Stavebnej fakulte STU vynikajúcu úroveň.