Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 4.3.2011 bola v Učebno-výcvikovom zariadení Stavebnej fakulty v Kočovciach zahájená stavba „Regionálneho centra technického vzdelávania". Slávnostný výkop stavby uskutočnil dekan fakulty prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. spoločne s predsedom Akademického senátu fakulty prof. Ing. Viliamom Macurom, PhD. počas výjazdového zasadnutia Kolégia dekana v Kočovciach. Projekt Regionálneho centra technického vzdelávania je súčasťou dlhodobého zámeru rozvoja Stavebnej fakulty a je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V areáli parku vďaka tomu vyrastie v priebehu nasledujúcich 18 mesiacov nový, moderný pavilón s investičným nákladom 1,3 mil. EUR. Poskytne školiace i konferenčné kapacity na vysokej úrovni nielen zamestnancom a študentom Stavebnej fakulty, ale aj Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a ďalším potenciálnym záujemcom z oblasti vedy a vzdelávania. Pavilón Regionálneho centra technického vzdelávania spolu s areálom kaštieľa ponúkne kapacity pre uskutočňovanie sústredení, seminárov, konferencií a prezentácií aj na medzinárodnej úrovni. Historický park kaštieľa a jazdiareň, ako aj neďaleké jazero Zelená voda, kúpele Piešťany, hrady, lyžiarske svahy a plánované golfové ihrisko vytvoria Regionálnemu centru technického vzdelávania atraktívne zázemie. Ak si Centrum získa miesto v kalendároch kongresovej turistiky, pozitívne ovplyvní rozvoj tohto regiónu.