Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Ing. Silvia Stasselová, vedúca KIC SvF STU zastupovala slovenské knihovníctvo na Svetovom knihovníckom kongrese a na konferencii Medzinárodnej knihovníckej federácie IFLA v dňoch 8. - 15.8.2010 v Goteborgu na základe vyslania ako expert za MK CR SR.

Dňa 16.8.2010 uverejnilo Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SK na svojej webstránke
tlačovú správu, nakoľko po prvý krát v histórii slovenského zastúpenia v orgánoch IFLA získalo Slovensko,
zastúpené Ing. Silviou Stasselovou, významný status IFLA Officer, ktorý prináleží len 100 zástupcom

International Federation of Library Associations and Institutions zo 150 krajín sveta.
IFLA Officer je čestná nehonorovaná funkcia Medzinárodnej knihovníckej federácie IFLA. 

Minister kultúry a cestovného ruchu SR Daniel Krajcer ocenil úspech Slovenska na medzinárodnej knižničnej scéne: „Je to veľký úspech pre „malé" slovenské knihovníctvo, že práve jeho zástupca získal takú dôveru vrcholných profesionálnych orgánov IFLA", skonštatoval v tlačovej správe MK CR SR minister Daniel Krajcer.

Plné znenie tlačovej správy Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR

http://www.culture.gov.sk/aktuality/tlacova-sprava-ministerstva-kultury-a-cestovneho-ruchu-sr2#ISLkRs9eopllHfvTQSPf9A