Prejsť na obsah
Dianie na SvF

"Platení turisti" - tak sa zvykli kedysi nazývať geodeti, keďže väčšinu svojej práce vykonávali v prírode. Láska k prírode je veru vlastná snáď každému geodetovi, no nemenšiu náklonnosť cíti aj k športu. V sobotu 14. apríla 2018 sa na našej fakulte uskutočnil v poradí už 10. ročník Volejbalového turnaja geodetov, ktorý je zároveň aj memoriálom doc. Ing. Viktora Gregora, PhD., člena Katedry geodézie, ktorý sa napriek svojmu požehnanému veku aktívne zúčastnil prvých ročníkov v drese družstva pedagógov. Každoročne si na tomto turnaji merajú sily družstvá študentov všetkých piatich ročníkov odboru Geodézia a kartografia, zamestnanci a doktorandi Katedier geodetických základov a geodézie SvF a dve družstvá absolventov týchto odborov. Tohto roku k nim pribudli aj družstvá zamestnancov Geodetického a kartografické ústavu a nové družstvo absolventov z minulého školského roka. Lepší dôkaz, že ani po opustení brány univerzity na svoju alma mater nezabudli a nebodaj zanevreli, by sa len ťažko hľadal.

Po úvodných „ceremóniách“ a rozlosovaní družstiev do dvoch skupín si tieto postupne v dvanástich zápasoch zmerali sily a z oboch skupín následne postúpili po dve družstvá s najlepším skóre - družstvá starších absolventov, pedagógov, piatakov a „čerstvých” absolventov. Prvé družstvá zo skupín hrali priamo finále a druhé zápas o tretie miesto. Po napínavom finále a podobne nervy drásajúcom súboji o tretie miesto sa nakoniec rozhodlo o celkovom poradí - ďalší zárez a pomyselný vavrín spolu s putovným pohárom si odniesli „starší” (vekom, ale ani náhodou nie telom či nebodaj duchom) absolventi, druhé miesto z minulého roka obhájili pedagógovia (ale podľa všeobecného názoru mali aj na víťazstvo) a bronz si odniesli “premianti” z piateho ročníka.

 

Zmyslom celej akcie a dôvodom, prečo tento turnaj vôbec vznikol však nie je len športové zápolenie, nejde len o celkové víťazstvo, ale hlavne stráviť príjemnú pomalú sobotu v kruhu priateľov a známych, o každoročné stretnutie „komunity”, spoznanie svojich pedagógov a starších a budúcich kolegov z trochu inej, možno prívetivejšej strany a hlavne ide o „utuženie” vzťahov. Človek, a najmä geodet, je predsa tvor spoločenský a pohyb-milujúci.

 

Touto cestou by sme sa zároveň chceli veľmi pekne poďakovať Stavebnej fakulte STU a Katedre telesnej výchovy za sprístupnenie priestorov telocvične v netradičnom čase; sponzorom, ktorí prispeli finančne aj materiálne - Komore geodetov a kartografov, spoločnostiam GeoSYS, Geokod, AI maps, Geotronics Slovakia, Geotech, Vodohospodárska výstavba, Doprastav, InfraServices, Coffeein a Slovenskému archeologickému a historickému inštitútu. A v neposlednom rade kolegom a členom Katedry geodetických základov a Katedry geodézie za spoluorganizáciu celej udalosti, no najmä všetkým zúčastneným - študentom, pedagógom, absolventom za ich úsmevy, bez ktorých by tieto riadky nikdy nevznikli a nemali význam. Pre nás organizátorov je to obrovské povzbudenie a satisfakcia za všetky strasti, ktoré sú s usporiadaním podobnej akcie nevyhnutne spojené. Tešíme sa o rok :)

Text: Pavol Letko, foto: Miloslav Štujber