Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie
na obsadenie miesta vedúceho Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie.

Požiadavky:  

 • príslušné VŠ vzdelanie
 • vedecko-pedagogický titul docent
 • 12 rokov praxe v odbore, z toho 3 roky čiastočná pedagogická prax
 • aktívna znalosť svetového jazyka
 • zoznam vedeckých a odborných prác
 • uchádzač odovzdá spracovanú koncepciu rozvoja katedry

Termín nástupu: 1.2.2009

 

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie
na obsadenie miesta vedúceho Katedry materiálového inžinierstva.

Požiadavky:  

 • príslušné VŠ vzdelanie
 • vedecko-pedagogický titul docent
 • 12 rokov praxe v odbore, z toho 3 roky čiastočná pedagogická prax
 • aktívna znalosť svetového jazyka
 • zoznam vedeckých a odborných prác
 • uchádzač odovzdá spracovanú koncepciu rozvoja katedry

Termín nástupu: 1.2.2009

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát STU Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.