Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie

1 miesta výskumného pracovníka,
na Ústav súdneho znalectva SvF STU:

 

Kvalifikačné predpoklady:

- znalec v odbore: 370000 – Stavebníctvo
  Odvetvie: 370100 – Pozemné stavby
  Odvetvie:  370901 – Odhad hodnoty nehnuteľností 
  Odvetvie: 371002 - Odhad hodnoty stavebných prác
                                                                                                        

- PhD. v odbore Stavebníctvo, resp. Odvetvové a prierezové ekonomiky,

Ďalšie požiadavky:

- prax v znaleckej činnosti minimálne 2 roky,
- prehľad publikačnej činnosti za posledných 5 rokov,
- vedecko-pedagogická charakteristika,
- aktívna znalosť svetového jazyka,
- práca s PC. 

Termín nástupu: 1.3.2016  

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.