Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie
1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky
a deskriptívnej geometrie SvF

Kvalifikačné predpoklady:
- absolvent vysokej školy so zameraním na matematiku a deskriptívnu geometriu,
- hodnosť PhD. so zameraním na geometriu alebo príbuzné oblasti. 

Ďalšie požiadavky:
- odborná pedagogická prax v oblasti deskriptívnej geometrie,
- publikačná činnosť so zameraním na deskriptívnu geometriu. 

Termín nástupu: 1. 2. 2013

 Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.

 

                                                                 prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
                                                                               d e k a n

výberové konanie výberové konanie