Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

Požiadavky :

  • hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky,
  • aktívne ovládanie výpočtového systému MATHEMATICA, a podľa možnosti aj práce v prostredí R-Crane,
  • ovládanie angličtiny postačujúce pre prácu s odbornými textami.

Termín nástupu : 1.7.2008

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.