Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 miest vysokoškolských učiteľov, odborných asistentov na Katedru jazykov SvF pre predmet anglický jazyk.

Požiadavky:

  • Vysokoškolské vzdelanie príslušného
  • prax - min. 3 roky,
  • aprobácia s iným jazykom výhodou.

Termín nástupu: 1.2.2009

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.