Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre architektúry  SvF STU.

Požiadavky :

  • absolvent fakulty architektúry
  • projekčná prax v odbore
  • aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka

Termín nástupu : 17.6.2008.

1 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SvF STU.

Požiadavky :

  • absolvent stavebnej fakulty, odbor Pozemné stavby
  • odovzdanie dizertačnej práce k obhajobe
  • prax minimálne 3 roky
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na akustické problémy budov a konštrukcií

Termín nástupu : 1.7.2008.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.