Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent pre odbor Pozemné stavby.