Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie :

  • 1 funkčného miesta profesora pre študijný odbor Vodné stavby

Požiadavky :

  • profesor v odbore „Vodné stavby“ so zameraním na hydrotechniku
  • vedecko-pedagogická charakteristika
  • prax v príslušnom odbore
  • aktívna znalosť svetového jazyka

Termín nástupu : dohodou

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za profesora a potvrdením o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.