Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka s VŠ pre výskum na Katedru dopravných stavieb SvF STU zameraný na:

  • analytickú a syntetickú prácu pri príprave teoreticko-metodologických východísk úloh rozvoja vedy a techniky v medzinárodnom projekte,
  • prácu s modelovaním dopravných údajov pre dopravný model veľkého územného celku vybraného územia, vrátane ich zberu, spracovania a vyhodnocovania, pre projekt VKM - Dopravný model, na dobu určitú od 1.10.2011 do 31.8.2012.

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty - zameranie IKDS,
  • ovládanie výpočtovej techniky pre využitie v programoch pre plánovanie a navrhovanie dopravnej infraštruktúry,
  • schopnosť zapojiť sa do domácich a medzinárodných výskumných projektov,
  • znalosť anglického jazyka,
  • komunikatívnosť a spoľahlivosť.

Termín nástupu: 1.10.2011.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.