Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta výskumného pracovníka na Katedru dopravných stavieb SvF STU  na dobu určitú od 1.1.2010 do 30.9.2012.

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty - zameranie mestské inžinierstvo a staviteľstvo,
  • ovládanie výpočtovej techniky a využitie programov pre plánovanie, projektovanie a navrhovanie dopravnej infraštruktúry,
  • publikačná činnosť,
  • schopnosť zapojiť sa do domácich a medzinárodných výskumných projektov,
  • znalosť anglického jazyka,
  • komunikatívnosť a spoľahlivosť.

Termín nástupu: 1.1.2010

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, zoznamom publikácií a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.