Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie dvoch miest vysokoškolského učiteľa:

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre dopravných stavieb SvF STU pre predmety Stavba pozemných komunikácií, Železnice, Diagnostika a rekonštrukcie dopravných stavieb, Road Construction, Mechanika vozoviek a Experiment a skúšobníctvo - na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky( od 1.7.2009 do 30.6.2011).

Požiadavky :

  • absolvent SvF odbor IKDS - cesty a letiská,
  • ovládanie výpočtovej techniky a využitie programov pre projektovanie a navrhovanie dopravných stavieb,
  • vedecko-akademická hodnosť PhD.,
  • publikačná činnosť,
  • účasť v domácich a medzinárodných výskumných projektoch,
  • znalosť anglického jazyka.

 

Termín nástupu : 1.7.2009

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre architektúry SvF STU.

 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,  Vysoká škola výtvarných umení  - odbor sochárstvo,
  • pedagogická prax.

Termín nástupu : 16.9.2009

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.