Prejsť na obsah
Dianie na SvF

III. ročníka celoslovenskej súťaže o cenu Dexia banky 2008 o najlepsiu diplomovú prácu pre podporu rozvoja miest, obcí a regiónov na Slovensku.

Do sútaže môže byt prihlásený každý študent slovenskej vysokej školy, ktorý predloží k obhajobe záverečnú diplomovú prácu, ktorá bola úspešne obhájená. O prihlásení do súťaže rozhodne dekan fakuty, na ktorej bola diplomová práca obhájená.

Konečný termín pre doručenie prihlášky je stanovený na 25. júl 2008.

Bližšie informácie o sútaži nájdete na www.dexia.sk