Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Zoznamy prijatých ucházdačov o štúdium na Bc. 2007/2008 (druhé kolo prijímacieho konania)

Zápis do prvého roku štúdia:
Dňa 21.9.2007 o 8.00 hod. v aule B001. Prijatí uchádzači dostanú bližšie informácie spolu s dekrétom o prijatí.