Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
a
dekan Fakulty architektúry STU Dr.h.c. prof. Ľudovít Petránsky, DrSc.

si Vás dovoľujú pozvať na výstavu študentských prác bakalárskeho stupňa štúdia predmetu ateliérová tvorba študentov Stavebnej fakulty STU a Fakulty architektúry STU.

V stredu 2. júla 2008 o 10.00 hod. vo výstavnom priestore Stavebnej fakulty STU - BLOK B
Imricha Karvaša 2, Bratislava.