Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Využite aktuálnu ponuku KIC SvF - bezplatný skúšobný prístup do databázy GEOBASE z produkcie Elsevier Science Publishers.
Prístup do databázy je zabezpečený priamo z Vašich počítačov, alebo z databázového centra KIC, v termíne do 31.10.2008.  
Prístup je bezplatný, stačí, ak sa zaregistrujete.


Leták GEOBASE na stiahnutie subor PDF

 

GEOBASE je bibliografická databáza obsahujúca abstrakty so zameraním na geografiu, geológiu, mineralógiu, oceánografiu, geomechaniku a ekológiu. Sleduje vedecké a technické periodiká, ale aj komerčné tituly, knihy, vedecké štúdie, zborníky z konferencií, dizertačné práce, adresáre, spravodajstvo a ďalšie relevantné zdroje. Každý úplný bibliografický záznam obsahuje aj indexované termíny a špecifické kódy a takmer všetky záznamy obsahujú abstrakt.

 

GEOBASE ponúka unikátne pokrytie neanglickej literatúry a ťažšie dostupných publikácií. Stáva sa tak bezkonkurenčným zdrojom pre multidisciplinárne vyhľadávanie v medzinárodnej literatúre. Pri spracovaní materiálov je použitá jedinečná klasifikačná schéma, ktorá sa každoročne prispôsobuje súčasným vyhľadávacím trendom. 

Celkovo obsahuje viac ako 1 400 000 záznamov od roku 1980, ročný prírastok cca 100 000 záznamov,
excerpovaných je približne 2 000 titulov periodík.