Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Knižnica a informačné centrum SvF STU Vás pozýva využiť časovo limitovanú možnosť bezplatného skúšobného online prístupu do plných textov elektronického časopisu SCIENCE z produkcie vydavateľstva AAAS v termíne do 20.12.2013.


AAAS (The Association for Advancement of Science) patrí k najväčším svetovým multiodborovým vedeckým organizáciám. Asociácia vydáva renomovaný vedecký časopis SCIENCE, ktorý publikuje najnovšie poznatky o vede, výskume a  vedecko-technickom rozvoji vo svete. 

Elektronický časopis je dostupný v PDF na linke:  
http://www.sciencemag.org

Prístup k elektronickému časopisu SCIENCE je zabezpečený prostredníctvom všetkých IP adries počítačov na pôde Stavebnej fakulty a STU, prípadne prostredníctvom vzdialeného prístupu z domácich počítačov do siete STU podľa stručného návodu na linke: http://www.stuba.sk/navody/vpn/ 

Informačný leták na stiahnutie pdf

Upozornenie: Pre skúšobné prístupy platia rovnaké podmienky využívania, ako pre platené zdroje.
Elektronické zdroje smú využívať len oprávnení používatelia na študijné a vedecké účely pre vlastnú nekomerčnú potrebu. Nie je dovolené sťahovať a kopírovať celé tituly a čísla časopisov, ani akékoľvek nadmerné množstvo dokumentov. Nedodržanie týchto zásad spadá pod jurisdikciu krajiny, v ktorej pôsobí vydavateľ.