Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Agentúra, ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu (European Science Foundation, www.esf.org), ďalej len "ENV", v snahe umožniť slovenskej vedeckej komunite zo všetkých sektorov výskumu a vývoja účasť na aktivitách organizovaných ENV a zvýšiť úroveň domáceho výskumu prostredníctvom intenzívnej spolupráce na európskej úrovni, vyhlasuje v roku 2008 verejnú výzvu (RNP-2008) na predkladanie žiadostí na účasť v nových aktivitách ENV v rámci programov ENV Research Networking Programmes.

Dátum vyhlásenia výzvy je 01. 08. 2008, dátum ukončenia výzvy je 30. 09. 2008.

Podklady k tejto výzve si môžete stiahnuť z nasledujúcich odkazov: