Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Výzva COST na podporu európskej VaV spolupráce. COST (European Cooperation in Scientific and Technological Research) vyzýva európskych vedcov na podávanie návrhov projektov na budovanie výskumných sietí.

Príspevok COSTu financuje spájanie národných grantových programov do sietí, a to najmň poriadanie stretnutí, konferencií, krátkodobých vedeckých výmien a akcií na šírenie znalostí medzi širšie publikum, NIE VŠAK výskum ako taký. Návrhy sa musia týkať výskumníkov z minimálne piatich krajín zastúpených v programe COST. Typický príspevok je 100 tisíc euro za rok po dobu 4 rokov. Uzávierka prijímania predbežných návrhov projektov je 30. septembra 2007.