Prejsť na obsah
Dianie na SvF

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012, ako aj aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2011.

Termín podávania nových žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA aj KEGA je do 29. 4. 2011 do 14.00 hod.

Informácie nájdete na:
VEGA: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7833
KEGA: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7834