Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Ako každý rok, aj v tomto akademickom roku sa študenti 2. ročníka programu technológie stavieb zúčastnili exkurzie v rôznych lokalitách na Slovensku, Rakúsku a v Čechách. Čakal na nich bohatý program, počas ktorého uvideli a dozvedeli sa množstvo nových informácií, ktoré by im mali pomôcť aj pri vypracovávaní diplomových prác. 

Prvá zastávka bola na stavbe Rezidencia Blumentál v Bratislave, kde sa študenti oboznámili s realizáciou dokončovacích procesov. Po prejazde cez údolie Wachau sme sa zastavili v meste Amstetten v Rakúsku v závode Doka, kde študenti mohli konečne na vlastné oči vidieť systémové debnenie, ktoré toľkokrát na rôznych predmetoch navrhovali a kreslili.

vcs

Niekoľko historických stavieb mohli vidieť hneď na druhý deň. A to autentické barokové divadlo a tiež hrad v Českom Krumlove, ktorý je zapísaný aj v zozname UNESCO. Veľkým zážitkom bola pre nich prehliadka grafitovej bane, kde oblečený v kombinézach, s gumákmi a s prilbami so svetlami, spoznávali útroby bane.

vcs

Študenti sa bližšie oboznámili aj s historickým jadrom Prahy a absolvovali prehliadku Müllerovej vily, kde im bola predvedená, exaktná pamiatková reštitúcia medzivojnového diela špičkovej architektúry.

Nadšení boli z extravagantnej stavby Paláca na Národní tříde, kde mohli vidieť prestavbu starého objektu, ku ktorému pristavali nový, ktorý bude slúžiť ako administratívna budova. Nemenej zaujímavou bola rekonštrukcia spádoviska v ŽST Praha - Libeň, kde sa študenti oboznámili s technológiou inžinierskych stavieb.

vcs

V posledný deň exkurzie navštívili Národné technické múzeum v Prahe s novými expozíciami technických oddelení architektúry a staviteľstva. Poslednou zastávkou na ceste domov bola prehliadka kostola na Zelenej hore a následne Baziliky sv. Prokopa Třebíči.

vcs

Vyčerpaní, s boľavými nohami a otlačenými prilbami na čele, ale plní dojmov a odborných, vedomostí, sme opäť v posluchárňach.

Touto cestou sa chceme tiež poďakovať spoločnostiam - Corwin Capital, Doka s.r.o., Hilton s.r.o. a Metrostav a.s., ktoré nám umožnili návštevu.

 

Ing. Barbora Belániová, doktorand KTES
Ing. Andrej Bisták, doktorand KTES
Doc. Ing. Antošová Naďa, PhD., KTES
Foto: Bc. Jana Hrabčáková