Prejsť na obsah
Dianie na SvF

„Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“

                                                                                                            J.W.Goethe

Stretnutia absolventov, seniorov našej alma mater po 50-tich rokoch majú zvláštnu, neopakovateľnú atmosféru  – srdečnosť, láskavosť a úprimnosť prejavujúca sa v stisku rúk, v objatiach a v úsmevoch, akosi prirodzene splýva v časovej súvislosti bytia so zamyslením, spomienkami a poďakovaním a tak v nenútenej  jednoduchosti vytvára rozmanitú mozaiku životných príbehov...

obr

74 inžinierov, absolventov Odboru pozemné stavby a konštrukcie Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, ktorí študovali v rokoch 1957 - 1962, si z príležitosti slávnostnej polstoročnice od svojej promócie prevzalo Pamätné diplomy potvrdzujúce ich 50-ročnú úspešnú prácu vo svojom odbore.

Promočný zbor v zložení - Jeho Spektabilita prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Jeho Honorabilita doc. Ing. Peter Makýš, PhD. a promótor akademickej slávnosti Jeho Honorabilita prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. - vytvoril príjemnú atmosféru skutočného hostiteľa podujatia.

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

Ojedinelé slávnostné podujatie vďaky a spolupatričnosti zvečnila aj Slovenská televízia, ktorá z nej odvysiela krátky šot v relácii Senior klub na Dvojke 12. decembra 2012.

obr obr obr