Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docent na SvF STU Bratislava, pre študijný odbor Materiálové inžinierstvo s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami:

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vedecko-pedagogická hodnosť docent v študijnom odbore materiálové inžinierstvo, alebo príbuznom odbore.   

Ďalšie požiadavky:

-          pedagogická prax v oblasti fyzika a materiálové inžinierstvo vítaná,

-          prax v oblasti meracej techniky a IKT,

-          znalosť anglického jazyka,

-          vedecko-pedagogická charakteristika. 

 

 

Termín nástupu: 1.2.2014

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.