Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Facility management ako nová metóda riadenia v odbore integrovaného manažmentu predstavuje strategický rámec koordinácie podporných procesov pre zabezpečenie funkčnosti organizácií. Medzinárodná konferencia je zameraná na otázky, súvisiace so sledovaním a vyhodnotením ekonomickej efektívnosti metódy facility managementu ako metódy optimalizácie prevádzkových nákladov a využitia princípov projektového riadenia pre efektívne zabezpečenie spravovania stavebných objektov. Jedným z cieľov konferencie je prezentovať výsledky vedeckej práce členov riešiteľského kolektívu VEGA v projekte „Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou facility managementu“.