Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Oceňovacie prístupy a ich aplikácie v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí

Odborná konferencia, ktorej partnerom je aj Ústav súdneho znalectva SvF STU v Bratislave, je platformou pre stretnutie

  • znalcov a odhadcov pôsobiacich v odvetviach súvisiacich s problematikou ohodnocovania majetku;
  • výskumných a pedagogických pracovníkov stredných odborných a vysokých škôl pôsobiacich v odvetviach súvisiacich s problematikou ohodnocovania majetku;
  • výrobcov, dodávateľov a odberateľov pomôcok v problematike ohodnocovania majetku. 

Bližšie informácie:

http://usz.sk/sk/aktuality/1-rocnik-medzinarodnej-odbornej-konferencie