Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Po dvoch rokoch v on-line priestore sme sa konečne mohli stretnúť na 11. ročníku Konferencie mladých výskumníkov KOMVY v Osrblí. Konferencie sa zúčastnili mladí výskumníci a študenti venujúci sa problematike vodného hospodárstva a environmentálneho inžinierstva. V rámci odbornej diskusie sa predebatovali aktuálne témy a otázky týkajúce sa čistenia odpadových vôd a kalového hospodárstva, hospodárenia s dažďovými vodami v mestských oblastiach, úpravy pitnej vody, a odpadového hospodárstva. Konferenciu zavŕšila odborná prednáška kolegov z PAM Saint - Gobain o využití potrubí z tvárnej liatiny v zdravotnom inžinierstve.

Súčasťou konferencie bola aj séria exkurzií po vodných stavbách v oblasti zdravotného inžinierstva, ktorú sme zorganizovali s podporou Slovenského národného komitétu IWA pre študentov 4. a 5. ročníka odboru Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

   

V rámci trojdňovej exkurzie sme stihli navštíviť množstvo objektov na strednom a východnom Slovensku, ktoré sú v pôsobnosti Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - Závod Rožňava. Exkurziu sme zahájili na úpravni vôd v Hriňovej, ktorá patrí medzi najstaršie na Slovensku. Potom sme sa presunuli na ČOV v Banskej Bystrici (Badíne), kde sme mohli vidieť zrekonštruovanú čistiareň vybavenú deodorizačnými zariadeniami, ďalej sme navštívili aj zariadenie na energetické zhodnocovanie kalov a úpravňu vody v obci Jasenie so zariadením na odstraňovanie arzénu z vody.

 

Program druhého dňa bol pripravený tak, aby sa mohli študenti oboznámiť s celým procesom výroby vody, zásobovania a odkanalizovania miest. Ráno sme začali ľahším výstupom k vodojemu v obci Kokava na Rimavicou, kde je inštalovaná prvá úpravňa na stvrdzovanie vody. Ďalšou zastávkou bola zrekonštruovaná úpravňa vody s membránovými filtrami v Klenovci. Po dlhšom presune sme sa dostali na východ Slovenska do Rožňavy na čistiareň odpadových vôd, ktorá je v súčasnosti v rekonštrukcii a využíva biologické kolóny na odstránenie organického znečistenia. Poslednou zastávkou bolo vodné dielo a úpravňa vody Málinec, ktorá sa rekonštruuje pri plnej prevádzke. Poslednou zastávkou exkurzie bolo kúpeľné mestečko Kováčová a prírodný minerálny prameň - vrt K-2.

Text: Ing. Réka Wittmanová, PhD., foto: Ing. Jaroslav Hrudka, PhD., Ing. Andrea Raczková, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF