Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 7. 2. 2013 sa na Stavebnej fakulte VUT v Brne konala konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorej cieľom bolo publikovanie dielčích častí dizertačných prác a výsledkov výskumnej činnosti, prezentácia pred širšou verejnosťou, ako aj nadväzovanie kontaktov so študentmi z iných vysokých škôl a výmena názorov a skúseností.

Rokovanie konferencie bolo rozdelené do 23 sekcií podľa 8 hlavných zameraní: Pozemné staviteľstvo, Konštrukcie a dopravné stavby, Vodné hospodárstvo a vodné stavby, Fyzikálne a stavebno-materiálové inžinierstvo, Manažment stavebníctva, Geodézia a kartografia, Súdne inžinierstvo, Udržateľná výstavba budov a udržateľný rozvoj sídiel.

Zo Stavebnej fakulty STU sa konferencie aktívne  zúčastnilo  51 doktorandov, 15 doktorandov poslalo len príspevok.

V jednotlivých sekciách oceňovali prvé tri miesta.
Umiestnenie doktorandov našej fakulty (6 x 3. miesto, 7 x 2. miesto a 4 x 1. miesto):

Ing. Juraj Medveď (KPS)

3. miesto v sekcii „Stavebná fyzika a prostr. v budovách“,

Ing. Peter Juráš (Žilinský) (KPS)

1. miesto v sekcii „Konštrukcie pozemných stavieb“,

Ing. Stanislav Šutliak (KPS)

2. miesto v sekcii „Konštrukcie pozemných stavieb“,

Ing. Pavol Jurka (TZB)

2. miesto v sekcii „Technické zariadenia a energie budov“,

Ing. Pavol Orosi (TES)

2. miesto v sekcii „Realizácia stavieb“,

Ing. Ján Laco (BKM)

1. miesto v sekcii „Konštrukcie betónové a murované“,

Ing. Miroslav Ignačák (BKM)

2. miesto v sekcii „Konštrukcie betónové a murované“,

Ing. Juraj Forgács (KDK)

1. miesto v sekcii „Konštrukcie kovové, drevené a kompozitné“

Ing. Ivana Grančičová (KDK)

3. miesto v sekcii „Konštrukcie kovové, drevené a kompozitné“

Ing. Jakub Stacho (GTE)

3. miesto v sekcii „Geotechnika)

Ing. Ivana Olekšáková (SME)

2. miesto v sekcii „Stavebná mechanika“

Ing. Darina Antolová (GTE)

3. miesto v sekcii „Vodné stavby“,

Ing. Zuzana Macurová (VHK)

1. miesto v sekcii „Vodné hospodárstvo krajiny“,

Ing. Branislav Štefanec (ZEI)

3. miesto v sekcii „Vodné hospodárstvo obcí“,

Ing. Branislav Hábel (GZA)

2. miesto v sekcii „Geodézia“.

Ing. Marián Marčiš (GDE)

2. miesto v sekcii „Fotogrametria a 3D modelovanie“,

Ing. Kristína Kročková (GZA)

3. miesto v sekcii „Kartografia a GIS“.