Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Ústredným mottom 19. medzinárodnej kartografickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. - 9. septembra  2011 pod záštitou dekana Stavebnej fakulty prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave - bola myšlienka

kartografia a geoinformatika vo svetle dneška".

Viac ako 120 účastníkov konferencie si vypočulo v piatich blokoch 30 prednášok. Súčasťou dvojdňového programu boli aj posterové prednášky (18), ktoré boli odprednášané vo výstavných priestoroch SvF STU.

Konferenciu invenčným spôsobom dopĺňala v priestoroch foyer pred aulami inštalovaná súťažná výstava prác umelecko-kartografickej súťaže pod názvom „Detská mapa sveta 2011" - žiakov základných škôl na tému „Žijeme v globalizovanom svete". Súčasne v týchto priestoroch boli vystavené a prezentované práce stredných a vysokých škôl a komerčných firiem z oblasti geoinformatiky a kartografie.