Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážené kolegyne a kolegovia na Stavebnej fakulte STU,

Dovoľte mi obrátiť sa na Vás – kolegyne a kolegov zo Stavebnej fakulty – aj tento rok s prosbou, ak máte ochotu napomôcť skvalitneniu pedagogického procesu (napr. dofinancovaním odborných exkurzií študentov, dofinancovaním výskumných aktivít študentov - ŠVOČ, dofinancovaním súťaží, financovaním športových zariadení a didaktickej techniky), tak poukážte 2 % zo svojich daní fyzických, resp. právnických osôb práve Združeniu absolventov a priateľov Stavebnej fakulty STU.

Jediné, čo je z Vašej strany potrebné, je vyplniť podľa daňového priznania predvyplnené editovateľné vyhlásenie o poukázaní 2% dane (odkaz na tlačivo je nižšie) a s potvrdením o zaplatení dane odoslať na príslušný daňový úrad. Ubezpečujem Vás, že nikto podľa Vášho poukázania 2% dane neuvidí Vaše meno, ani Váš príjem.

Vopred ďakujem.

Predvyplnené tlačivo na stiahnutie PDF

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - predseda združenia