Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážené kolegyne a kolegovia,

zákon č. 595/2003 Z.z. podľa § 50 a 52 a následných ustanovení umožňuje fyzickým osobám (pracovníkom našej fakulty bez podnikateľských aktivít) a podnikateľom ktorí si sami robia daňové priznanie rozhodnúť sa poukázať 2 % zo zaplatenej dane zákonom vymedzeným právnickým osobám na verejnoprospešné účely. S účinnosťou od 1. januára 2004 spomínané ustanovenia dávajú priestor na zabezpečenie doplnkového zdroja financovania vzdelávacích aktivít fakulty (exkurzie po popredných stavbách nie len na Slovensku), ako aj finančného zdroja pre štipendiá najlepších študentov a doktorandov našej fakulty.

V tejto súvislosti si dovoľujeme v mene ZAP SvF STU osloviť aj vás. Pre vašu informáciu dodávame, že  2 % z dane môže poukázať fyzická osoba - daňovník z daňovej povinnosti za rok 2011. Táto čiastka nijakým spôsobom neznižuje váš príjem. Výška 2 % dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3,32 .

Konečný termín pre poukazovanie 2% z daní je pre právnické osoby 31. 3. 2012 a pre fyzické osoby 30. 4. 2012.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov  subor DOC