Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážení kolegovia,

 

            Zákon č. 595/2003 Z.z. podľa § 50 a 52 a následných ustanovení umožňuje fyzickým osobám rozhodnúť sa poukázať 2 % zo zaplatenej dane zákonom vymedzeným právnickým osobám na verejnoprospešné účely. S účinnosťou od 1. januára 2004 spomínané ustanovenia dávajú priestor na zabezpečenie doplnkového zdroja financovania aj nášmu ZAP SvF STU.

            V tejto súvislosti si dovoľujeme v mene ZAP SvF STU osloviť aj vás. Pre vašu informáciu dodávame, že  2 % z dane môže poukázať fyzická osoba – daňovník z daňovej povinnosti za rok 2005. Táto čiastka nijakým spôsobom neznižuje váš príjem. Výška 2 % dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 20 Sk.

 

Tlačivá:

 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

 Potvrdenie o zaplatní dane z príjmov zo závislej činnosti