Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Facility management ako nová metóda riadenia v odbore integrovaného manažmentu predstavuje strategický rámec koordinácie podporných procesov pre zabezpečenie funkčnosti organizácií.

2. medzinárodná konferencia nadväzuje na výsledky vedeckej práce riešiteľov  riešiteľského kolektívu VEGA projektu „Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou facility managementu“, ktoré boli prezentované na 1.medzinárodnej konferencii. Cieľom projektu je poukázať na ekonomickú efektívnosť

aplikácie metódy facility managementu ako metódy optimalizácie prevádzkových nákladov stavebných objektov.

Konferencia sa uskutoční dňa 06.12.2007 o 9,30 hod. – seminárna miestnosť Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, Bratislava.

Kontakt : viera.somorova@stuba.sk