Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V rámci 3. ročníka Európskeho týždňa vedy vyhláseného Európskou komisiou bude v dňoch 20. – 26. novembra 2006 prebiehať Týždeň vedy na Slovensku, ktorého cieľom je vzbudiť záujem mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru a prezentovať širokej verejnosti prostredníctvom hlavných a sprievodných podujatí výsledky výskumu a vývoja na Slovensku a možnosti ich využitia v prospech spoločnosti a hospodárstva.

Viac informácii